Mag-upload ng mga larawan at file nang libre

Bashify ay isang libreng serbisyo sa web na maaaring magamit upang mag-post ng mga larawan, maiikling video o iba pang mga file at makakuha ng mga link para sa Reddit, Facebook, Twitter, mga blog at forum.

Paano ito gumagana?

Gamitin ang kahon sa ibaba upang i-drop ang iyong mga file o mag-click sa kahon upang pumili ng mga larawan o file. Walang pagpaparehistro o pag-sign-up. Maaari kang mag-upload ng maraming item nang sabay-sabay at makatanggap ng isang link para sa bawat item. Ang lahat ng mga pag-upload ay hindi nagpapakilala.

Mag-click o mag-drop ng mga file dito para mag-upload

Para sa mga larawan, sinusuportahan ang anumang format ng larawan (halimbawa: png, jpeg, gif, webp)

Error! Foo Bar.

Option 2: Upload from the command line using the API

Our convenient API allows uploading images or files from your terminal window. For example:

curl --form meta='{"exposure": "public", "expiration": "auto"}' \
   --form 'file=@/home/foobar/images/beautiful_sunset.jpg' \
   https://bashify.io/api/v1/upload
      
The above command will upload the image with the path /home/foobar/images/beautiful_sunset.jpg.

The response will be a JSON-formatted string like this:

{"short_url_code":"D5vH4M",
 "long_url_code":"D5vH4M_beautiful_sunset",
 "is_image":1,
 "deletion_code":"teP5EUKtL"}
      
From the above we can construct URLs: https://bashify.io/images/D5vH4M or https://bashify.io/images/D5vH4M_beautiful_sunset