Ladda upp bilder och filer gratis

Bashify är en gratis webtjänst som kan användas för att posta bilder och filer på Reddit, Facebook, Twitter, bloggar eller forum. En länk genereras för varje bild eller fil.

Hur fungerar det?

Använd nedanstående box (med streckade kanter) för att droppa dina filer eller klicka i boxen för att välja bilder eller filer. Ingen registrering krävs. Du kan ladda upp många bilder samtidigt och få en länk för varje bild eller fil. Alla uppladdningar är anonyma.

Klicka eller droppa filer här för att ladda upp dem

För bilder, alla bildformat accepteras (till exempel png, jpeg, gif och webp)

Error! Foo Bar.

Option 2: Upload from the command line using the API

Our convenient API allows uploading images or files from your terminal window. For example:

curl --form meta='{"exposure": "public", "expiration": "auto"}' \
   --form 'file=@/home/foobar/images/beautiful_sunset.jpg' \
   https://bashify.io/api/v1/upload
      
The above command will upload the image with the path /home/foobar/images/beautiful_sunset.jpg.

The response will be a JSON-formatted string like this:

{"short_url_code":"D5vH4M",
 "long_url_code":"D5vH4M_beautiful_sunset",
 "is_image":1,
 "deletion_code":"teP5EUKtL"}
      
From the above we can construct URLs: https://bashify.io/images/D5vH4M or https://bashify.io/images/D5vH4M_beautiful_sunset